Βόλος: Κάποτε στον αέρα πλανιόταν η αγάπη, τώρα μόνο οι διοξίνες