Χαμένα… στον χιονιά τα «θηρία» των 500.000€ που μίσθωσε ο Πατούλης για την «Ελπίδα»