Χαρδαλιάς για 112: Είχαμε ενημερώσει τους διαπιστευμένους συντάκτες