Χαρδαλιάς για βάπτιση Άδωνι: Δεν υπάρχει ειδική άδεια αλλά υπήρξε ειδική εξαίρεση