Ξεκίνησαν οι Ηλεκτρονικές εγγραφές στο Αλληλέγγυο Σχολείο της Ετεροτοπίας