Ξέσπασμα Άδωνι: Δεν ήξερα ότι έπρεπε να ζητάω άδεια, για να μιλάω με τον κ. Μαρινάκη