Ξύλο στους υγειονομικούς, έκτακτη ενίσχυση 15 εκατ. ευρώ στους στρατιωτικούς