Υποκαταγραφή και στρατηγικά λάθη βάζουν την ζωή του λαού σε κίνδυνο…