Έρευνα: Ποια είναι η ευθύνη της κυβέρνησης στην κακοκαιρία «Ελπίς»;