Ποινικοποιείται η αλληλεγγύη και η διάσωση προσφύγων;