Πρόσφυγες από το Αφγανιστάν: Πως να αντιδράσει η κυβέρνηση;