Το νέο ασφαλιστικό δίνει απαντήσεις ή δημιουργεί νέα προβλήματα;