Άμμος: ένας πολύτιμος φυσικός πόρος
ASSOCIATED PRESS STEVE KARNOWSKI