Αστυνομία στα πανεπιστήμια: Εκτός τόπου και χρόνου ο εκπρόσωπος των ειδικών φρουρών