Δεν υπάρχουν «οι Παλαιστίνιοι». Ούτε και «οι Ισραηλινοί».