Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ηθική κατάκτηση από το δημόσιο σύστημα Υγείας