Διερευνητικές επαφές: Ζήτω η ειρήνη! (ή μήπως είναι κι αυτό μειοδοσία;)