Εύκολα τα καλαμπούρια για το 100αρικο, όμως το μείζον είναι άλλο