Ελληνοτουρκικά: Ο υπαρκτός κίνδυνος της σύγκρουσης και η ατλαντική επιδιαιτησία