«Ένα φάντασμα από το παρελθόν»: Ιδιωτικοποίηση του νερού