Ένας μετανάστης στη γαλέρα του ελληνικού τουρισμού