Έργα και ημέρες: μια αποσπασματική αποτίμηση της  «λαμπερής περιόδου»
SOOC MENELAOS MYRILLAS