Για την τυπική νομιμότητα του εκπαιδευτικού συλλαλητηρίου
ΜΑΡΙΟΣ ΛΩΛΟΣ