Η κ. Νικολάου, η ελευθερία έκφρασης και το γνωστό hashtag