Η κυβέρνηση περιφρονεί το αυτοδιοίκητο και φυτεύει αστυνομία στα πανεπιστήμια