Η πανδημία επιστρέφει. Ο καπιταλισμός παρατηρεί. Εμείς;