Η πανδημία, η 4η Βιομηχανική Επανάσταση και η αμηχανία της Αριστεράς