«Ίσως εκεί που κάποιος αντιστέκεται χωρίς ελπίδα…»