Λειτουργικοί θεσμοί και πολιτική βούληση για να σταματήσει η ατιμωρησία