Μια κρίσιμη συγκυρία για τον τόπο και η ανάγκη προοδευτικής αλλαγής