Νέος πτωχευτικός κώδικας: Προς μια βίαιη αναδιανομή εισοδήματος υπέρ των τραπεζών