Ο κ. Βρούτσης κατάφερε να διπλασιάσει τις εκκρεμείς συντάξεις