Ο κύριος Μη Γκουρού: Ιστορία δεύτερη του κυρίου Μη