Ο Μητροπολίτης Κοζάνης, οι γυναίκες και η Εκκλησία