Ο Πινόκιο με πηλήκιο και η τυφλή Δικαιοσύνη ή όταν η ΕΛΑΣ λέει αλήθεια μόνο στη λέξη «νεκρός»