Οι πρωθυπουργοί δεν έχουν θέση στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδας