Οποιαδήποτε συγκέντρωση για τον Γρηγορόπουλο είναι απολύτως νόμιμη