Πεθαίνοντας στο Κερατσίνι σε κοινή θέα: Το παιδί δε γλίτωσε κι όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό για την ελπίδα