Πολιτικός γάμος και σύμφωνο συμβίωσης: Το υπαρξιακό αδιέξοδο της Εκκλησίας