«Πράσινο ξέπλυμα» και με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
SHUTTERSTOCK