“Αθήνα Ελεύθερη”: Συναυλία στη Μάντρα του Mπλόκου της Κοκκινιάς