"Κατάσταση πολιορκίας" από την κυβέρνηση: Μείζον πολιτικό θέμα