“Ποτέ δεν πρέπει να υποτιμάμε τη δύναμη που έχει το μίσος”