Σκόρπιες σκέψεις για την ελληνική δικαιοσύνη με αφορμή ένα συνέδριο