Στην πρώτη μεγάλη αληθινή πρόκληση όλοι οι επικοινωνιακοί μύθοι κατέρρευσαν