Σύνταγμα και πανδημία: Η αδύνατη πολιτική ουδετερότητα