Θα σταματήσουν οι τράπεζες να χρηματοδοτούν εταιρίες στον τομέα των ορυκτών καυσίμων;