Θέλει ένα θάρρος η πολιτική για να είναι αγαθή, αλλιώς βυθίζεται στην ευτέλεια