Τη μνήμη δεν μπορείς να την απαγορεύσεις, να την φιμώσεις ή να τη διαγράψεις