Το ελληνικό κράτος κατόρθωσε να θέσει το ίδιο έναν ηθικό πήχυ και να περάσει από κάτω